Vacatures

 

Functie

Een lid van de RvT heeft, in gezamenlijkheid met de andere leden van de RvT, als belangrijkste taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Zorgheuvel. Een lid van de RvT staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, binnen het kader van het toezicht.

 

Doelstelling 

De RvT heeft tot taak om vanuit een gedeelde ambitie en vastgestelde doelen toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Zorgheuvel. De RvT staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, binnen het kader van het toezicht. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

 

Functie-eisen

De RvT dient als college in staat te zijn om in goed debat en dialoog en op basis van eigen visie en overtuiging samen met het bestuur richting te kunnen geven aan het strategisch

beleid van De Zorgheuvel. Waar nodig moet de RvT eveneens in staat zijn om met de bestuurder mee te denken op operationeel niveau, waarbij kaders worden aangebracht ter beperking van mogelijke risico’s voor de organisatie. Individuele leden kunnen hierbij vanuit hun kennis en ervaring op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner voor het bestuur zijn. Dit vereist dat de RvT in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht, zich positief-kritisch ten opzichte van het bestuur opstelt, dit doet op een sensitieve en stimulerende wijze en daarbij op een prettige en heldere wijze communiceert.De RvT is zich daarbij bewust van haar positie om als college op afstand toezicht te houden. De raad van toezicht vergadert circa vier keer per jaar.

De leden van de RvT beschikken over de volgende algemene competenties:

• Een warm hart voor de zorg;

• Breed netwerk;

• Het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen

• Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen

• Integer handelen;

• Positief, kritisch-constructieve houding;

• Goede communicatieve vaardigheden;

 

Honorering

Het honorarium van de RvT van De Zorgheuvel valt binnen de grenzen van WNT. In 2024 is het honorarium van de voorzitter vastgesteld op € 2000,-- per jaar en € 1500,-- voor een lid Rvt.

De nieuwe leden krijgen tevens toegang tot “Professionaliseringsprogramma”waardoor de nieuwe/startende toezichthouders zich kunnen bekwamen in hun rol.

 

Soliciteren

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met mevrouw M. Jeber via m.jeber@dezorgheuvel.nl of telefonisch op 030-7512818.

Ben je de geschikte kandidaat voor de raad van toezicht van De Zorgheuvel? Solliciteer dan direct.

Een geldige verklaring omtrent gedrag is noodzakelijk bij toetreding. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Waarom kiezen voor De Zorgheuvel?

Gekwalificeerde en betrokken zorgverleners.
Aandacht en hulp die 100% aansluit bij uw zorgbehoefte.
Gratis en zorgvuldige intake.
Geen wachttijden.
Hulp bij aanvragen PGB.
Landelijke dekking.

Nieuws & Actueel

» lees verder