Bel voor meer informatie 030-7512818

Pgb nieuws

1 Juli 2020

Het Pgb bestaat 25 jaar Het begon klein, terwijl we op dit moment zo’n 120.000 budgethouders hebben. Op een dag als vandaag kijken we terug op de mooie dingen die het pgb ons brengt. Een ding staat vast: mét het pgb ziet het leven van veel mensen met een chronische aandoening of beperking er heel anders uit dan zonder.

 

 

24 April 2020

 

Vrijstelling eigen bijdrage WmoMinister De Jonge van VWS heeft de kamer in een brief laten weten dat de eigen bijdrage, het abonnementstarief, van de Wmo in de maanden april en mei 2020 niet wordt geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Van het CAK ontvang je bericht over dit besluit en zij zorgen ook voor de administratieve afhandeling.

 

7 Februari 2020

Eindelijk afspraken over kindzorg thuisEr heeft afgelopen week overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van VWS, Per Saldo, V&VN en ZN over de indicatiestelling in de kindzorg thuis. De problemen spelen vooral bij indicaties voor het Zvw-pgb. Het ministerie, de zorgverzekeraars en de vertegenwoordigers van budgethouders en verpleegkundigen delen dat er snel meer helderheid moet komen over het indicatieproces.

 

23 Oktober 2019

Gewaarborgde hulp mag meer dan 3 budgethouders vertegenwoordigenEen recente uitspraak van het hoogste rechtsorgaan, de Centrale Raad van Beroep (CRvB),

staat toe dat een gewaarborgde hulp een bureau is dat meer dan 3 budgethouders vertegenwoordigt. 

 

 

25 Februari 2019

De Wet langdurige zorg is nu ook toegankelijk voor jong volwassenen met een psychische stoornis.

Het voorstel voor de wetswijziging is inmiddels naar de Tweede Kamer verzonden. Volwassenen met een psychische stoornis kunnen vanaf 2021 ook toegelaten worden tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

2 juli 2018

Regeling ‘Extra Kosten Thuis’ wordt uitgebreidVoor mensen in de Wlz die niet uitkomen met hun budget zijn er een aantal mogelijkheden om meer zorg te regelen. Één van de regelingen is de Extra Kosten Thuis (EKT). Minister De Jonge heeft de wens om een aantal verbeteringen door te voeren op de intensieve Wlz-zorg thuis. Die zijn nodig omdat het budget dat hoort bij het toegekende zorgprofiel niet altijd toereikend is.

 

3 mei 2018

Wat missen mensen als zij hun pgb moeten inleveren? ‘Zonder het eigen budget had ik nooit kunnen werken. Ik moet nog negen jaar tot mijn pensioen. Dan heb ik 51 jaar gewerkt. Stel dat ik geen pgb zou hebben, dan had ik veertig jaar niet kunnen werken.’ Dit zegt Hans van der Knijff in een artikel dat verscheen in dagblad Trouw.

 

30 januari 2018

Mensen met een beperking die het gevoel hebben zelfredzaam te zijn en die eigen regie ervaren, staan positiever in het leven. Er is daarom niet alleen ondersteuning nodig om zelfredzaamheid te bevorderen, maar ook voor het versterken van eigen regie. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder bijna 2000 mensen met een lichamelijke beperking.

 

16 maart 2017

 

Sluit u vanaf 1 april 2017 een nieuwe zorgovereenkomst af, dan moet u voortaan de modelovereenkomst van de SVB te gebruiken. Daarover hebt u afgelopen week bericht gekregen van de SVB. Het ministerie van VWS heeft dit verplicht gesteld. Voor uw bestaande zorgovereenkomsten verandert er niets. U hoeft deze niet opnieuw in te sturen. Voor wijzigingen op een bestaande zorgovereenkomst kunt u, zoals al het geval was, een wijzigingsformulier gebruiken.

 

23 december 2016

Kamer wil snelle invoering budgethoudersportaalDe staatssecretaris heeft gekozen voor DSW als bouwer van het nieuwe budgethoudersportaal. Dit systeem zal het huidige SVB-trekkingsrechtensysteem gaan vervangen. De Tweede Kamer schaarde zich in het debat op woensdag 21 december unaniem achter dit besluit, maar uitte ook kritiek: het gaat niet snel genoeg en de staatssecretaris neemt onvoldoende regie. Twee moties, ingediend in een voortgezet algemeen overleg op 22 december, werden aan- en overgenomen.

4 maart 2016

De lange wachttijden voor een pgb in de Wlz zijn onaanvaardbaar, vindt ook politiek Den Haag. Het kan wel 36 weken of langer duren voordat aanvragers over het pgb beschikken. Dat zijn bijna 9 maanden waarin mensen met een ernstige beperking niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vóór het debat van vandaag, over de Wlz, vroeg Per Saldo de Tweede Kamer om een oplossing en vond hierin gehoor.

 

21 augustus 2015

 

 

Gemeenten moeten de herbeoordeling van 125.000 pgb’s voor 1 oktober aanstaande hebben afgerond. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft dat de wethouders die over de pgb's gaan onlangs laten weten.

 

20 juli 2015

Betaling uit het pgb van kortdurend verblijf, dat nu logeren of logeeropvang wordt genoemd, zou vanaf 2015 alleen nog worden toegestaan als de zorgaanbieder toegelaten zou zijn tot de Wtzi. Per Saldo keerde zich tegen deze eis en heeft met voorbeelden van budgethouders en hun zorgaanbieders laten zien dat deze maatregel voor het pgb niet werkt. Op 30 april nam de staatssecretaris zich voor de maatregel te laten vervallen. De verwachting is dat de Tweede Kamer en Eerste Kamer hiermee instemmen. Onlangs zijn de voorwaarden voor logeeropvang opnieuw gedefinieerd en wordt vooruitlopend op het Kamerbesluit al gehandeld volgens de nieuwe voorwaarden.‚Äč

 

27 mei 2015

Zorgaanbieders starten collectieve schadeclaim SVB

Stichting PGB Claim bereidt een collectieve schadevergoeding voor tegen de SVB. De stichting, een initiatief van pgb-houder en zorgaanbieder Rob Hansen, verenigt inmiddels meerdere zorginstellingen. Per Saldo vindt dat hier snel en ruimhartig mee moet worden omgegaan om verdere problemen te voorkomen.

Bij Per Saldo komen, via individuele budgethouders, nog dagelijks meldingen binnen van verkeerde of dubbele betalingen aan zorginstellingen. Dit brengt zowel zorginstellingen als budgethouders in grote problemen. Problemen die snel door de SVB dienen te worden opgelost.

 

Bij welk loket moet ik na 1 januari 2015 zijn? Wat zijn uw overgangsrechten

 

Vanaf 2015 gaan er nieuwe wetten gelden in de zorg. De Awbz gaat verdwijnen, daarvoor in de plaats komt de Wlz, de Wet langdurige zorg. Niet iedereen die nu in de Awbz zit, gaat over naar de Wlz. Het kan zijn dat u uw zorg voortaan van uw gemeente (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) en/of van uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) gaat krijgen. Om te voorkomen dat in het overgangsjaar 2015 iemand tussen wal en schip valt, heeft het kabinet overgangsrecht voor bestaande budgethouders geregeld. Wat gebeurt er met u na 1 januari 2015?

De stand van zaken op dit moment is dat:

de Jeugdwet door beide Kamers is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015

de Wmo door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015

de Wlz (de nieuwe Awbz) is aangenomen door de Tweede Kamer en moet nog besproken gaan worden in de Eerste Kamer (op 25 november 2014). De planning is deze wet op 1 januari 2015 in te laten gaan, maar zeker is dat niet. Wel zal de overheveling van zorgvragers naar Wmo, Jeugdwet en Zvw gewoon doorgang vinden op 1 januari 2015

de aanpassingen in de Zvw zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Op 30 oktober debatteert de Tweede Kamer over de wijkverpleging. De verwachting is dat deze wet per 1 januari 2015 wordt ingevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u te alle tijden contact met ons opnemen.

 

 

Waarom kiezen voor De Zorgheuvel?

Gekwalificeerde en betrokken zorgverleners.
Aandacht en hulp die 100% aansluit bij uw zorgbehoefte.
Gratis en zorgvuldige intake.
Geen wachttijden.
Hulp bij aanvragen PGB.
Landelijke dekking.

Nieuws & Actueel

Pgb nieuws

1 Juli 2020 Het Pgb bestaat 25 jaar Het begon klein, terwijl we op dit moment zo’n 120.000 budgethouders hebben. Op een dag als vandaag kijken we terug op de mooie dingen die het pgb ons brengt. Een ding staat vast: mét het…

» lees verder